Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels de website van Proactief Ongediertebestrijding gebeurt op risico van de gebruiker. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die als betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan.

Aansprakelijkheid

Proactief Ongediertebestrijding spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie volledig en juist is. Echter kan aan de informatie geen rechten worden ontleend. Proactief Ongediertebestrijding kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De website van Proactief Ongediertebestrijding kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Proactief Ongediertebestrijding liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. Proactief Ongediertebestrijding geeft geen garantie, noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud op dergelijke sites of bronnen.

Tevens is Proactief Ongediertebestrijding niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of server.

Auteursrecht

Het is niet toegestaan informatie of afbeeldingen van de website te gebruiken op welke manier dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van Proactief Ongediertebestrijding.