IPM

IPM

IPM heeft tot doel een duurzame aanpak van plaagdieren. Uitgangspunt is hierbij niet de bestrijding maar de preventie.  Het kan worden toegepast van de leverancier van grondstoffen tot de winkelier in de straat. IPM is gericht op een grondige inspectie van de omgeving, het uitvoeren van een maximaal maatregelenpakket om plaagdieren te weren en indien nodig het toepassen van alternatieve bestrijdingsmethoden. Chemische bestrijdingsmiddelen worden dan ook als laatste hulpmiddel en zo beperkt mogelijk ingezet. IPM voorkomt plaagdieroverlast.